Bli medlem i Kretsloppan ekonomiska förening!

Genom att bli medlem stöder du vårt arbete att bygga ett nytt växthus - ett centrum för hållbar fisk- och grönsaksodling i Härnösand. Medlemsavgiften går till föreningens konto i banken JAK.
Läs mer

Ansökan om medel till Förstudie

Den 9 dec får vi besked om Vinnovapengar till en förstudie. Härnösands kommun står som koordinator för studien. Kretsloppan och ett Växjö-företag deltar i studien, som skall leda till två pilotprojekt, varav en stadsnära kretsloppodling skall etableras i Härnösand. Även SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) kommer att delta i studien.

Facebook

Så klart har vi en facebooksida också med många som gillar att ta del av våra ansträngningar att kretsloppsodla fisk och grönsaker. Du kan också gilla vad vi gör och förhoppningsvis kunna ta del av goda fiskar och giftfria ekologiska grönsaker. Hitta Kretsloppan på Facebook